OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE (OVE)

Obnovljivi viri energije (OVE) vključujejo vse vire energije, ki jih zajemamo iz stalnih naravnih procesov, kot so sončno sevanje, veter, vodni tok v rekah ali potokih (hidroenergija) in fotosinteza, s katero rastline gradijo biomaso.

OGREVALNI SISTEMI

Izberite učinkovite tehnologije ogrevanja za gospodarske in industrijske obrate ter stanovanjske objekte.

POLNILNE POSTAJE

Hitro, enostavno in ugodno do polnilne postaje za domačo in javno uporabo.

NET-METERING

Znižajte račun za elektriko in postanite samooskrbni z električno energijo iz obnovljivih virov energije.

  UČINKOVITA RABA ENERGIJE (URE)

Učinkovita raba energije (URE) pomeni uporabo tehnologij in ukrepov, ki zahtevajo manj energije za doseganje enakih ciljev.

ENERGETSKI PREGLEDI OBJEKTOV

Izdelajte celostno energetsko strategijo in znižajte stroške energije z organizacijskimi ukrepi.

SISTEMI UPRAVLJANJA Z ENERGIJO

Vzpostavite sistem upravljanja z energijo in si zagotovite kontinuirano izboljševanje energetske učinkovitosti.

ENERGETSKI INFORMACIJSKI SISTEMI

Zagotovite si ugoden in celovit sistem za ciljno spremljnje rabe energije.

Preverite kako lahko z našim znanjem nadgradimo vaš projekt?

  AKTUALNO

PAMETNI LESENI DROG

26.05.2019

Elektro Ljubljana OVE d.o.o. je pridobil sofinanciranje za raziskovalni razvojni projekt (RRI projekt) »Pametni leseni drogovi za distribucijska omrežja električne energije« na razpisu RRI2

Preberi več ...

Varstvo osebnih podatkov

23.05.2018

V podjetju Elektro Ljubljana OVE, d.o.o. v skladu z veljavno zakonodajo osebne podatke naših naročnikov obdelujemo nadvse skrbno in odgovorno, skladno s sprejeto uredbo GDRP.

Preberi več ...

Nepovratna sredstva Eko sklada za smooskrbo

17.04.2017

Za sončno elektrarno na voljo nepovratna finančna sredstva Eko sklada v višini do 20 % naložbe oz. maksimalno 180 EUR za 1 kVA inštalirane nazivne električne moči naprave.

Preberi več ...


  DEJAVNOSTI

Izkušnje in znanje uspešno nadgrajujemo na več kot 30 lastnih energetskih objektih.

Hidroelektrarna
Naše največje investicije v zeleno prihodnost so naše lastne hidroelektrarne, s katerimi upravljamo in pridobivamo električno energijo. Male hidroelektrarne imajo največji delež oskrbe z električno energijo med vsemi obnovljivimi viri. Sledimo cilju EU direktive doseči 20 % delež obnovljivih virov v končni porabi do leta 2020.   Preberi več ...
Poleg naše temeljne dejavnosti - proizvodnje električne energije iz malih hidroelektrarn - že vrsto let razvijamo tudi nove možnosti proizvodnje iz obnovljivih virov. Trenutno upravljamo z devetnajstimi lastnimi sončnimi elektrarnami, katerih postavitev smo v celoti izvedli sami. Preberi več ...
V zadnjih letih smo postavili več kogeneracijskih sistemov različnih proizvajalcev s čimer smo pridobili pomembne izkušnje pri optimizaciji nastavitev posameznih naprav za optimalni izkoristek soproizvodnje električne in toplotne energije.   Preberi več ...
V podjetju smo investirali v zamenjavo oljnega sistema ogrevanja z kotlovnico na lesne sekance moči 1,7 MW, s čimer prispevamo k manjši proizvodnji ogljikovega dioksida in boljšem ozračju. Preberi več ...