MALE HIDROELEKTRARNE (MHE)

V skupni inštalirani moči naprav za pridobivanje električne energije iz obnovljivih virov, ki jih upravljamo, ima največji delež deset naših malih hidroelektrarn s skupno močno približno 2,5 MWh.

MHE Sava Brod

Nazivna moč: 999 kW
Leto izdelave: 1928

MHE Zagradec

Nazivna moč: 410 kW
Leto izdelave: 1921

MHE Sora Fužine

Nazivna moč: 360 kW
Leto izdelave: 1922

MHE Črni potok

Nazivna moč: 292 kW
Leto izdelave: 1986

MHE Belica

Nazivna moč: 150 kW
Leto izdelave: 1985

MHE Prečna - Luknja

Nazivna moč: 138 kW
Leto izdelave: 1985

MHE Stare žage

Nazivna moč: 125 kW
Leto izdelave: 1987

MHE Sušjek

Nazivna moč: 111 kW
Leto izdelave: 1986

MHE Sopota

Nazivna moč: 102 kW
Leto izdelave: 1986

MHE Zala

Nazivna moč: 90 kW
Leto izdelave: 1990

Skupna proizvodnja

Leto 2013      14.044 MWh
Leto 2014      15.038 MWh
Leto 2015      13.319 MWh
Leto 2016      12.895 MWh
Leto 2017      13.270 MWh
Leto 2018      14.316 MWh
Leto 2019      12.175 MWh
Leto 2020      13.293 MWh


SONČNE ELEKTRARNE (SE)

Upravljamo 19 lastnih sončnih elektrarn, katerih postavitev smo v celoti izpeljali sami, od zasnove prek projektiranja, pridobitve potrebne dokumentacije, zgraditve, do vključitve v distribucijsko omrežje s skupno močno približno 750 kWh.

SE SŠTS Šiška

Nazivna moč: 25,16 kW
Leto izdelave: 2007

SE NDZ Metlika

Nazivna moč: 34,56 kW
Leto izdelave: 2010

SE RTP Litostroj

Nazivna moč: 15,86 kW
Leto izdelave: 2010

SE NDZ Radeče

Nazivna moč: 17,28 kW
Leto izdelave: 2009

SE RTP Radeče

Nazivna moč: 20,16 kW
Leto izdelave: 2009

SE OŠ Grm

Nazivna moč: 70,36 kW
Leto izdelave: 2010

SE OŠ Šmihel

Nazivna moč: 30,87 kW
Leto izdelave: 2010

SE OŠ Drska

Nazivna moč: 145,24 kW
Leto izdelave: 2010

SE VVZ Labod

Nazivna moč: 19,66 kW
Leto izdelave: 2010

SE OŠ Stična

Nazivna moč: 190,92 kW
Leto izdelave: 2010

SE NDZ Črnomelj

Nazivna moč: 29,7 kW
Leto izdelave: 2011

SE RTP Gotna vas

Nazivna moč: 10,8 kW
Leto izdelave: 2011

SE RTP Vič

Nazivna moč: 14,4 kW
Leto izdelave: 2011

SE RTP Črnomelj

Nazivna moč: 10,3 kW
Leto izdelave: 2011

SE RTP Domžale

Nazivna moč: 30,58 kW
Leto izdelave: 2011

SE NDZ Domžale

Nazivna moč: 37,58 kW
Leto izdelave: 2011

SE SSTS-2 Litostroj

Nazivna moč: 3 kW
Leto izdelave: 2012

SE NDZ Logatec

Nazivna moč: 19,3 kW
Leto izdelave: 2011

SE Kočevje

Nazivna moč: 20,4 kW
Leto izdelave: 2008

Skupna proizvodnja

Leto 2013      608 MWh
Leto 2014      635 MWh
Leto 2015      666 MWh
Leto 2016      653 MWh


SOPROIZVODNJA TOPLOTNE IN ELEKTRIČNE ENERGIJE(SPTE)

Kaj je SPTE?

Soproizvodnja toplotne in električne energije (krajše: SPTE) oz. kogeneracija je proces sočasne pretvorbe energije, ki jo ima gorivo (npr. zemeljski plin, lesna biomasa), v toplotno in električno energijo. Kot pri proizvodnji električne energije, tudi pri SPTE električni generator poganja mehanska energija vrtečih se delov motorjev oziroma turbin. Pri pretvorbi notranje energije goriva v mehansko energijo se sprosti velika količina toplote. Bistvena značilnost SPTE je, da lahko to toploto koristno uporabimo za ogrevanje in hlajenje prostorov.

SPTE
SPTE

Postavitev, priklop in dovoljenja

V Elektro Ljubljana OVE d.o.o. ponujamo postavitev manjših enot za soproizvodnjo toplotne in električne energije ter zamenjavo obstoječih kotlov z novimi kotli, ki imajo boljši energetski izkoristek in za energent uporabljajo lesno biomaso ali zemeljski plin. Pri postavitvi SPTE je potrebno izvesti priklop na toplovodni sistem, plinovodni sistem ter na elektrodistribucijsko omrežje. Potencialnim investitorjem nudimo celotno izvedbo, vključno z izdelavo projektov, pridobitvijo vseh potrebnih dovoljenj in soglasij za obratovanje, dobavo, montažo in zagonom vse potrebne opreme za nemoteno dobavo toplotne energije.

Finančni inžiniring

Ponujamo tudi možnost najema energetske opreme ali tako imenovani energetski kontrakting, kar je optimalna rešitev za investitorje, ki si želijo izogniti začetni investiciji. Takšen način sodelovanja omogoča uporabnikom oziroma odjemalcem toplotne energije zanesljivo oskrbo z energijo po pogodbeno določeni ceni. Pogodbena cena toplotne energije je praviloma vezana na ceno primarnega goriva in je sestavljena iz nespremenljivega (financiranje, amortizacija, vzdrževanje, upravljanje) in spremenljivega dela cene (cena primarnega goriva). Cena se izračunava in obračunava mesečno na podlagi cene dobavljene toplote na zadnji dan preteklega meseca.

SPTE

BIOMASNA KOTLOVNICA

Ogrevanje na lesne sekance (1,7 MWh)

V Iskri Sistemi v Semiču smo izvedli projekt zamenjave fosilnega energenta na lesno biomaso, s čimer smo podjetju Iskra Sistemi zagotovili letno 2.000 MWh toplotne energije, kar zadovolji celotne njihove potrebe po ogrevanju. Celoten sistem proizvodnje toplotne energije je povsem avtomatiziran, računalniško krmiljen in neposredno daljinsko nadzorovan s strani naše službe za vzdrževanje. V podjetju Iskra Sistemi smo zagotovili nemotene delovne procese in prispevali k manjši proizvodnji ogljikovega dioksida ter boljšem ozračju.

Biomasna kotlovnica

Želite izvedeti kako lahko nadgradimo vaš projekt?