Izdelajte celostno energetsko strategijo in znižajte stroške energije z organizacijskimi ukrepi.

Z energetskim pregledom vam omogočamo celovitejši in podrobnejši vpogled v energetiko organizacije, ki je osnova za nadaljnje zniževanje stroškov.

Energetske preglede izvajamo:

 • pri uporabi, vzdrževanju in prenovi objektov;
 • pri izbiri in izvajanju energetskih sanacijskih ukrepov;
 • za določitev pravilnih ukrepov učinkovite rabe energije;
 • za zmanjšanje rabe energije in znižanje obratovalnih stroškov.

V okviru energetskega pregleda vam izdelamo načrte, ki vsebujejo:

 • pregled in analizo energetskega stanja in upravljanja z energijo;
 • analiza podatkov o rabi energije;
 • optimalne rešitve in ukrepe za zmanjšanje porabe energije;
 • izračun doseganja prihrankov;
 • energetske in stroškovne prihranke;
 • višino investicije, vračilno dobo ter smiselna prioritetna izvajanja ukrepa.

Predlagani ukrepi, do katerih pridemo na podlagi izvedenega energetskega pregleda, omogočajo gospodarno ukrepanje in določanje smernice delovanja organizacije v obdobju naslednjih treh do petih let.

Ministrstvo za infrastrukturo je junija 2016 izdalo PRAVILNIK o metodologiji za izdelavo in vsebini energetskega pregleda, ki določa metodologijo za izdelavo, minimalne zahteve in obvezno vsebino energetskega pregleda stavb, procesov in transporta končnih odjemalcev.
Velike gospodarske družbe morajo opraviti energetski pregled skladno s tem pravilnikom do 31. decembra 2017.

Pošlji povpraševanje

VZPOSTAVITE SISTEM UPRAVLJANJA Z ENERGIJO IN SI ZAGOTOVITE KONTINUIRANO IZBOLJŠEVANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI.

 

Standard SIST EN ISO 50001:2011 je mednarodni standard, ki določa zahteve za vzpostavitev sistema za upravljanje energije. Namen zahtev je omogočiti organizaciji, da sledi sistematičnemu pristopu pri doseganju izboljšave energetske učinkovitosti.

POSTOPEK VPELJAVE

1. KORAK

Celostna izvedba energetskega pregleda

2. KORAK

Vzpostavitev energetskega informacijskega sistema

3. KORAK

Učinkovit sistem upravljanja z energijo

CILJI VZPOSTAVITVE STANDARDA SIST EN ISO 50001
 • določiti smernice organizacije na področju rabe energije;
 • vzpostaviti nadzor, pregled in ocene energetskih aktivnosti;
 • večnivojsko preverjanje doseganje zadanih ciljev;
 • spodbujati aktivnosti za doseganje energetskih ciljev.

S strokovnim znanjem in dolgoletnimi izkušnjami vam svetujemo in pomagamo uvesti standard SIST EN ISO 50001:2011. Uvedba standarda zahteva izvedbo energetskega pregleda, s katerimi ugotovimo, kakšno je stanje na področju ravnanja z energijo v organizaciji. Za vas bomo pripravili celostno analizo trenutne rabe energije v organizaciji, strategijo in vse ostale dokumente ter ukrepe za uvedbo standarda SIST EN ISO 50001:2011.

PREDNOSTI UVEDBE STANDARDA SIST EN ISO 50001:2011
 • celovit pristop izboljšanja energetske učinkovitosti;
 • postavitev energetskih ciljev in prioritetnih ukrepov za učinkovito upravljanje z energijo;
 • vzpostavitev nadzora, pregleda in ocen energetskih aktivnosti;
 • manjši stroški energije;
 • zmanjšanje emisij toplogrednih plinov;
 • spremljanje zakonskih in drugih obveznosti;
 • brez dodatnih energetskih pregledov za velike gospodarske družbe.

Z nami boste prepoznali značilna področja porabe energije in področja za povečanje energetske učinkovitosti.

Pošlji povpraševanje

Energetski informacijski sistem je urejen in organiziran sistem, ki uporabnike oskrbuje z vsemi potrebnimi informacijami o energetskih virih, ki so potrebni za odločanje o načinu uporabe trenutnega sistema oziroma služi kot pomoč pri načrtovanju prenove energetskega sistema. Osnovne aktivnosti energetskega informacijskega sistema so zbiranje, shranjevanje, obdelava in posredovanje intervalnih podatkov porabe različnih vrst energije ali energentov uporabnikom energetskega informacijskega sistema.

FUNKCIONALNOSTI, KI JIH PONUJA INFORMACIJSKI SISTEM

Nadzor v realnem času

Obratovalni in upravljalni nadzor nad delovanjem elektrarn in objektov se izvaja v realnem času.

Daljinsko krmiljenje

Sistem polog branja podatkov iz naprav omogoča tudi daljinsko krmiljenje.

Prikaz podatkov v grafih SMS in e-mail alarmiranje

Posredovanje alarmov o napakah preko SMS sporočil in elektronskih naslovov.

Arhiviranje podatkov

Pregleden sistem za prikaz arhivskih stanj podatkov in stanj naprav in merilnikov.

Mobilna povezava

Za vzpostavitev nadzornega sistema ne potrebujete internetnega priključka na napravi.

Pošlji povpraševanje

Metode za izračun prihrankov energije pri izvajanju ukrepov za povečanje URE in večjo uporabo OVE.

Dobro izveden energetski pregled predstavlja temelje za učinkovito nadgradnjo sistema upravljanja z energijo, ki je orodje za kontinuirano povečevanje energetske učinkovitosti in zniževanje stroškov.

Z uvedbo našega nadzornega informacijskega sistema, ki ima kratko vračilno dobo, vam izračunamo prihranke, ki jih lahko prodate na trgu. Za doseganje prihrankov je bistven celosten pristop k izgradnji sistema ter odlično sodelovanje s projektno skupino organizacije.

Pri uvajanju ukrepov za povečanje energetske učinkovitostih se identificirajo in izvedejo enkratni prihranki, ki se običajno gibljejo od 5 do 15 odstotkov celotnih stroškov za energijo. Prihranke lahko dosežemo že z enostavnimi ukrepi, ki zahtevajo zgolj spremembe pri organizaciji poslovanja ali z energetskim pregledom, ki je osnova za celostne ukrepe in zahtevnejše investicije.

Prihranke vam izračunamo skladno z zahtevami in smernicami, ki izhajajo iz Direktive 2006/32/ES o učinkovitosti rabe končne energije in energetskih storitvah po metodologiji za določanje prihrankov energije pri izvajanju ukrepov za povečanje učinkovitosti rabe energije in večjo uporabo obnovljivih virov energije ter zmanjšanje izpustov CO2..

Pošlji povpraševanje
VEČ INFORMACIJ IN NAROČILO SISTEMA ZA UPRAVLJANJE Z ENERGIJO
Phone Icon info@el-ove.si            Phone Icon 01/56 57 502