Elektro Ljubljana OVE, inženiring s področja obnovljivih virov, d.o.o. je hčerinsko podjetje družbe Elektro Ljubljana d.d. in pravni naslednik družbe MHE Elektro Ljubljana d.o.o., ustanovljene že leta 2002.

Naša osnovna dejavnost

Naša osnovna dejavnost je inženiring s področja obnovljivih virov energije. Električna energija je 100-odstotno pridobljena iz obnovljivih virov energije, s čimer prispevamo k čistejšemu okolju in boljši kakovosti življenja, saj njena uporaba ne vpliva na emisije toplogrednih plinov in posledično ohranja naše okolje. Trenutno največ energije pridobivamo z izrabo vode v hidroelektrarnah in sonca v sončnih elektrarnah. Poleg tega pa pridobivamo električno energijo in toploto tudi iz kogeneracijske naprave, ki je locirana v Novem mestu v naši DE Novo mesto.

Elektro Ljubljana OVE d.o.o. upravlja 10 lastnih malih hidroelektrarn (MHE), 19 sončnih elektrarn in kogeneracijsko napravo na zemeljski plin, ki smo jih v celoti postavili sami od zasnove, projektiranja, pridobitve potrebne dokumentacije, zgraditve, do priključitve v distribucijsko omrežje. 

Izvedli smo izgradnjo sedmih kogeneracij na zemeljski plin na širšem področju Slovenije. Projekt prenove ogrevanja je vključeval modernizacijo plinskih kotlovnic in optimizacijo toplovodnega omrežja ter zamenjavo plinskih kotlov.

Na področju ogrevanja z lesno biomaso smo na lokaciji Iskra Semič izvedli projekt »kontrakting«, in sicer zamenjave fosilnega energenta za ogrevanje na lesno biomaso ter s tem zagotovili 2.000 MWh toplotne energije, kar zagotavlja njihove celotne potrebe po ogrevanju.

10HIDROELEKTRARN

19SONČNIH ELEKTRARN

Izkušnje

Z dosedanjo prakso smo pridobili izkušnje tako na področju projektiranja kot tudi na področju izgradnje in vključevanja elektrarn v distribucijsko omrežje. Na ta način vsem interesentom in potencialnim investitorjem ponujamo svetovanja in tehnično podporo, ki obsega celoten postopek od pridobivanja potrebne dokumentacije do izgradnje in vključitve v omrežje.

Poleg energetskih projektov na ključ s področja obnovljivih virov energije, skrbimo in pokrivamo tudi področje učinkovite rabe energije, in sicer z montažo toplotnih črpalk, postavitvijo električnih polnilnih postaj ter izdajo energetskih izkaznic. Osnova za učinkovito rabo energije je izgradnja sistemov za nadzor in upravljanje energije, ki je naš lastni produkt, katerega dizajniramo za vsak posamezen projekt.

 Nudimo tudi storitev vzdrževanja in nadzora delovanja proizvodnih naprav iz obnovljivih virov energije ter nadzor rabe energije v objektih. Redno in kvalitetno vzdrževanje proizvodnih naprav je izjemnega pomena za optimalno izrabo njihovih energetskih potencialov.