Sodelujemo v razvojno-raziskovalnem projektu "Pametni leseni drogovi za distribucijska omrežja električne energije"